ร.ร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 จ.ชลบุรี จัดงานวันสถาปนา จัดงานทำบุญโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560 - วิถีชุมชนคนสร้างเมือง

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

ร.ร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 จ.ชลบุรี จัดงานวันสถาปนา จัดงานทำบุญโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560


โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) จัดงานวันสถาปนา จัดงานทำบุญโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความรำลึกถึงวันสถาปนาโรงเรียน 26 สิงหาคม ของทุกปี
ที่ อาคารสานสัมพันธ์ ท 2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันจัดงานทำบุญโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นาย บุญเรือน มุ่งหามณี ประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธี

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้แสดงความรำลึกถึงวันสถาปนาโรงเรียน ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป อุทิศส่วนกุศลให้แก่ คุณครู ที่ได้จากไป และทำจิตใจให้ผ่องใส เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในครั้งนี้ด้วย


โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) จัดตั้งขึ้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2541 โดยได้รับความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแหลมฉบังและได้รับอนุมัติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ตามที่รัฐบาลได้มีโครงการจัดสร้างเมืองใหม่แหลมฉบัง ในรูปของเทศบาลตำบลแหลมฉบัง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของโครงการอิสเทรินซีบอร์ด ทั้งนี้ เทศบาลมีภารกิจประการหนึ่ง คือ การให้การศึกษาอบรม เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนเทศบาล 1 เป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการบริการการศึกษาให้กับประชาชน ในพื้นที่ของเทศบาลอย่างทั่วถึง จึงจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลแหล่งที่ 2 ขึ้น ประกอบ กับ เทศบาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิไต้ล้ง – เช็ง และก่อสร้างอาคารเรียนมูลนิธิไต้ล้ง – เช็ง พรประภา เป็นอาคารเรียนหลังแรก

ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษา คือ ชีวิต ชีวิต คือ การศึกษา และคำขวัญประจำโรงเรียน วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน มีสัญลักษณ์ ของโรงเรียนเป็นรูปเรือ ปล่องไฟภูเขา ดวงอาทิตย์ ด้วยชื่อโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง – เช็ง พรประภา) ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 98 คน จำนวนนักเรียน 1,656 คน
นางอมรรัตน์ ชัยขรรค์เมือง ได้รับการแต่งตั้งในดำรงตำแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 จนถึงปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here