เชิญเที่ยวงานเกษตรบางพระ แฟร์ ประจำปี 2561 “เกษตรสร้างชาติ ตามรอยพระบาทภูมินทร์” 1-9 ธ.ค.นี้ - วิถีชุมชนคนสร้างเมือง

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เชิญเที่ยวงานเกษตรบางพระ แฟร์ ประจำปี 2561 “เกษตรสร้างชาติ ตามรอยพระบาทภูมินทร์” 1-9 ธ.ค.นี้


    เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “เกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561" ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างชาติ ตามรอยพระบาทภูมินทร์" ณ ลานสนามหญ้าตรงข้ามหอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล รองอธิการบดี ,นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี,นายสุเมศร์ แก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาการเกษตรจังหวัดชลบุรี และ น.ส.วิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ร่วมในการแถลงข่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงงานด้านการเกษตร ซึ่ง งาน “เกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2561 ” จะเป็นงานที่รวมกิจกรรมหลายอย่างไว้ด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ที่ดีให้กับบุคลากร นักศึกษาและชุมชนให้เกิดการพัฒนา ปฏิบัติจริง สามารถต่อยอดความคิดและนำความรู้รวมทั้งประสบการณ์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้


ภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการพืชศาสตร์ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียงแล้ว ยังมีนิทรรศการตามรอยบัว บาทบงสุ์พระทรงศรี ที่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นศูนย์วิจัยสายพันธุ์บัวที่ดีที่สุดจนมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก 


นอกจากนั้นยังจะมีการจัดบูทแสดงผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมทางการเกษตร อาทิ นิทรรศการภูมิสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ,นิทรรศการสวนสัตว์,นิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตพืช ,นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ฯลฯ  กิจกรรมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมการเกษตร ,กิจกรรมทายปัญหาทางพืช,การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ,การบริการทางวิชาการ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร,เครื่องมือทางการเกษตร รวมทั้งการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายอีกด้วย 

สำหรับงานดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 ธ.ค.นี้ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here