พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชาครั้งที่ 17 - วิถีชุมชนคนสร้างเมือง

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชาครั้งที่ 17


     ที่สนามฟุตบอลสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา    อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   นายนิติวิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา   เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชาครั้งที่ 17 โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือเพื่อฝึกและสร้างความมีวินัยให้กับนักเรียน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยและความมีน้าใจเป็นนักกีฬาเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายเพื่อสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนครูและผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนในอำเภอศรีราชาโดยมีประเภทการแข่งขันดังนี้ การแข่งขันโยนบอลประเภทชายและหญิงระดับชั้นอนุบาล 1-อนุบาล 3  // การแข่งขันกระโดดไกลประเภทชายและหญิงระดับชั้นอนุบาล 1-อนุบาล 3 //  การแข่งขันชักเย่อประเภทชายและหญิงระดับชั้นอนุบาล 1-อนุบาล 3 // การแข่งขันกรีฑาประเภทชายและหญิงระดับชั้นอนุบาล 1-อนุบาล 3 //  การแข่งขันฟุตบอลระดับอนุบาล //และ การแข่งขันฟุตบอลระดับมัธยมและประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสันของ บรรดากองเชียร์   และ นักกีฬา ที่แต่งตัวแฟนซี  เข้าร่วมพิธีเปิดกันอย่างเต็มที่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here