พ่อเมืองชลบุรี ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวชลบุรี กำชับเคารพกฎจราจรลดอุบัติเหตุปี 62 - วิถีชุมชนคนสร้างเมือง

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ่อเมืองชลบุรี ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวชลบุรี กำชับเคารพกฎจราจรลดอุบัติเหตุปี 62


     นายภัครธรณ์ เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  กล่าวอวยพรชาวชลบุรีเนื่องใน โอกาสขึ้นปีใหม่ 2562  ให้มีความสุข พร้อมกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวชลบุรี เคารพนับถือ โดยเฉพาะพระพุทสิหงค์มิ่งมงคลสิรินาถ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวชลบุรี รวมทั้งพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตรียาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และพระบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ดลบันดาลพระราชทานพรให้ชาว จ.ชลบุรี มีความสุข ความสำเร็จด้วยจตุรพิธพรชัย ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ คิดทำการสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จตลอดปี 2562  และตลอดไป

ขณะเดียวกันยังเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลดังกล่าว จ.ชลบุรี จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเคาท์ดาวน์ซึ่งจัดขึ้น 2 แห่งคือ บริเวณแหลมบาลีฮาย อ.บางละมุง และที่หาดบางแสน เป็นจำนวนมาก

อีกทั้ง จ.ชลบุรี ยังมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวัดและโบสถ์ต่างๆ รวม 375 แห่งเพื่อความเป็นสิริมงคล จึงบูรณาการเจ้าหน้าที่ในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ ,อาสาสมัครและมูลนิธิต่างๆ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดที่สำคัญหลายจุด

“เนื่องจากชลบุรีมีทั้งรถไฟและเรือ ดังนั้นมาตรการรักษาความปลอดภัยจึงทำทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำ โดยในส่วนทางรถไฟ เราจุดตัดทางรถไฟมากถึง  143 จุด ซึ่งทุกจุดได้ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ จึงทำให้หลายปีที่ผ่านมา จ.ชลบุรี ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถไฟมากนัก และในสวนทางน้ำ เรือโดยสารต่างๆ เรามีมาตรการในการดูแลเรือรับจ้างและมาตรการออกตรวจ ซึ่งหลัง 18.00 น. จะไม่อนุญาตให้เรือจ้างเหมาออกทะเลโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันอันตราย ”

เช่นเดียวกับทางถนน ที่หลายหน่วยงานในจังหวัดได้ร่วมกันให้บริการจุดตรวจเครื่องยนต์ ซ่อมแซมและจุดพักสำหรับผู้ขับขี่ ทั้งให้บริการ นวด น้ำดื่มและอาหาร เป็นระยะ และยังได้รณรงค์ประชาชนให้ขับขี่เคารพกฏจราจร และในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมาย จะจัดชุดหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกตรวจจุดเสี่ยงต่างๆ ที่มีมากกว่า 80 จุดเพื่อไม่มีอันตรายต่อประชาชน

รวมทั้งการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดและจัดทำป้ายแจ้งเตือน รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ไม่ให้เป็นปัญหาและอุปกสรรคต่อการเดินทางอีกด้วย

“สิ่งที่อยากขอความร่วมมือก็คือผู้ขับขี่ทุกท่านให้ช่วยกันระมัดระวัง และเคารพกฏจราจรเนื่องจากจะมีการเดินทางเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลนี้ และในปี 2562 นี้ ทาง จ.ชลบุรี ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเกิดอุบัติเหตุจะลดน้อยลง โดยปีที่ผ่านมาเราเกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง  มีผู้เสียชีวิต  4 คน ในปีนี้จึงไม่อยากให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีก และไม่อยากให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอความกรุณาผู้เดินทางและผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ ให้ระมัดระวังและดูแลคนที่เดินทางไปด้วยกันพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ ” นายภัครธรณ์ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here