เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ - วิถีชุมชนคนสร้างเมือง

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ


ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครแหลมฉบังให้เป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม ส่งเสริมการป้องกันและวางระบบการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษต่างๆ แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง อีกทั้งยังส่งเสริมและผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วม และสามารถนำความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here