เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการยิ้มสวย ฟันใส วัยสูงอายุ - วิถีชุมชนคนสร้างเมือง

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการยิ้มสวย ฟันใส วัยสูงอายุ


     ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการรักษาสุขภาพช่องปากในวัยสูงอายุ ให้ผู้สูงอายุตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปาก อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จึงให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการยิ้มสวย ฟันใส วัยสูงอายุ (ปีที่ ๑) ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ ธานี  เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทัศนคติผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสำคัญของสุขภาพช่องปาก ส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจคัดกรอง และการรักษาทันตกรรมในผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผ่านการรักษาด้วยฟันปลอม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์ชนพล ไกลตรวจพล ทันตแพทย์ปฏิบัติการประจำศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ๒๐๐ คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here