ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังพบปะพูดคุย กับทีมงานสานสัมพันธ์ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าเรือฯ - วิถีชุมชนคนสร้างเมือง

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังพบปะพูดคุย กับทีมงานสานสัมพันธ์ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าเรือฯ


   เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน หัวหน้าคณะทำงานบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าเรือแหลมฉบัง เข้าพบปะ พูดคุย เฮฮาแบบมีสาระ กับประธานชุมชนและผู้อำนวยการโรงเรียน ในประเด็นหัวข้อ“การจัดกิจกรรมของท่าเรือแหลมฉบัง" เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ด้านการตอบแทนสังคม โครงการพัฒนาด้านการศึกษาของลูกหลานในชุมชน ข่าวสารต่างๆ ช่องทางการรับข่าวสาร แนวทางการขอรับการสนับสนุนโดยผ่านความเห็นชอบของเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ข้อคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและข้อเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบังที่มีต่อ ชุมชนทั้ง 9 ชุมชนและโรงเรียน 5 แห่งในเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ณ ร้านอาหารครัวลูกเอก เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here