การประชุมคณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ครั้งที่ 2/2563 - วิถีชุมชนคนสร้างเมือง

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้แทนท่าเรือกรุงเทพ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ครั้งที่ 2/2563 ที่จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ได้ร่วมหารือ และเสนอแนวทางในการดำเนินการ เรื่อง ความคืบหน้าการออกประกาศของท่าเรือแหลมฉบัง ให้เรือชายฝั่งที่รับตู้สินค้าขาเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินการบรรทุกตู้สินค้าลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) รวมถึง ตอบข้อซักถามประเด็นการเรียกเก็บค่าภาระสินค้า (Cargo Dues) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามที่คณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน เคยร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ที่ผ่านมาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here