นครแหลมฉบัง จัดประชุมปรึกษาหารือ ติดผลกรปฏิบัติงานดูแลประชาชน พร้อมชื่นชมการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ - วิถีชุมชนคนสร้างเมือง

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นครแหลมฉบัง จัดประชุมปรึกษาหารือ ติดผลกรปฏิบัติงานดูแลประชาชน พร้อมชื่นชมการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ


  ที่ห้องประชุเมืองใหม่ 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ได้เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง  พร้อมด้วย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการชี้แจ้งข้อร้องเรียนและปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง อาทิ การซ่อมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด ตีเส้นจราจร ทำความสะอาดและปรับปรุงถนนที่ชำรุด ติดตั้งกระจกโค้งบริเวณสามแยกถนน ติดตั้งป้าย “โปรดรักษาความสะอาดและทิ้งขยะให้ลงถัง” ตัดต้นไม้ เก็บขยะ ปรับทัศนียภาพให้สะอาดสวยงาม

  นางจินดา กล่าวว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ ถือว่าเป็นการประชุมปรึกษาหารือคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง วัดสุดท้ายของปี 2561 ซึ่งก็ต้องของขอบคุณคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการบริหารงานพัฒนาตามนโยบายร่วมกันด้วยดีเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านรักษาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการศึกษาและสังคม จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในภาพรวม นับว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานคือความร่วมมือร่วมใจเสียสละจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือกันขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาร่วมกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here