เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ - วิถีชุมชนคนสร้างเมือง

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ


ที่ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง   เจ้าหน้าที่สวัสดิ์การและสังคม สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6 โดยมีผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ทั้ง 23 ชุมชน เข้าร่วมโครงการ

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6  มี วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


 อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้ง ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน ทั้งพบปะ สังสรรค์ ทำกิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ส่งผลให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความสุขกายสุขใจ นอกจากนี้ยังได้เชิญ พระครูนิวิฐศัรทธาคุณ เจ้าคณะตำบลบางละมุง และเจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม มาเป็นวิยากร บรรยายให้ความรู้ กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here